Welkom bij de Vereniging van Sneeker Zakenlieden

panorama houkesloot richting sneekDe doelstelling van de Vereniging van Sneeker Zakenlieden (VSZ) is het behartigen van de belangen van haar leden, onder meer door nauw contact te houden met gemeentelijke, semi- en rijksoverheid en de politie. De VSZ oefent invloed uit op het beleid van deze instanties om voor haar leden een positieve wending te geven en een plezierig ondernemersklimaat te scheppen.

Daarnaast maakt de VSZ zich sterk voor het versterken van het imago door gezamenlijke promotionele activiteiten voor horeca, winkeliers en dienstverlenende bedrijven. Dit heeft niet alleen een positieve werking op de identiteit van de VSZ, maar vergroot ook de bekendheid van Sneek als prettig winkelcentrum.

Verder is de VSZ als vertegenwoordiger van de binnenstadondernemers een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente Sneek en wordt actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van de stad Sneek.

De Vereniging van Sneeker Zakenlieden heeft geen winstoogmerk en wordt volledig gerund door vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn net als u ondernemer in de binnenstad en hebben dus hetzelfde belang